To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/4190

El circ com a alternativa per a tornar a connectar adolescents i joves en el món del lleure i l'activitat física : Identificador de motivadors i barreres per la participació en activitats centrades al circ
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2014-2015 Introducció: en una societat on la motricitat queda eclipsada per les noves tecnologies, on les activitats físiques cada vegada es deixen més de banda i on cada vegada són més les activitats individualistes penso que és bàsic estudiar tots aquests factors per intentar redreçar aquesta situació. Per això els objectius de la meva recerca són identificar quines són les principals barreres i motivacions per a la població de 16 a 17 anys de la Roca del Vallès per a la pràctica d’activitat física i veure per aquest mateix sector de població si realitzaria una activitat física recreativa enfocada en el circ. Mètodes: s’ha utilitzat la metodologia qualitativa, amb entrevistes realitzades a 9 joves – adolescents, 5 noies i 4 nois, on 4 d’aquestes persones realitzen activitat física de forma regular i 5 no en realitzen de forma habitual, per a veure les principals barreres i motivacions pel que fa a l’activitat física. Posteriorment es van realitzar dos grups de discussió, nois i noies separats, per a veure si realitzarien una activitat física recreativa enfocada en el circ. Resultats: en el grup mostra analitzat podem observar que tant les persones que realitzen activitat física d’una forma habitual, com les que no ho fan, tenen una percepció de l’activitat física molt bona. Però les persones sedentàries hi veuen molt impediments alhora de realitzar-la. En canvi, la majoria del grup mostra sí que realitzaria una activitat física relacionada amb el circ ja que ho veurien com una activitat motivant, innovadora i amb un potencial lúdic i recreatiu molt gran. Conclusions: per aconseguir mantenir els hàbits saludables en l’etapa adolescent és clau trobar l’activitat física més satisfactòria per a ells, i el circ pot ser una molt bona opció. Introduction: in a society where mobility is overshadowed by new technologies, where physical activity is increasingly left hand over and where activities are becoming more individualistic I think it’s essential to study all these factors to try to redress this situation. So my research goals are to identify what are the main barriers and motives for the population between 16 to 17 years of La Roca del Vallès for physical activity and see if this sector of the population would make a recreational physical activity focused on the circus. Methods: the methodology used qualitative interviews with nine young people - teenagers, four boys and five girls, four of which these people perform physical activity regularly and 5 don’t perform regularly, to see the main barriers and motivations regarding physical activity. Then two groups were created, boys and girls separated, to see if recreational physical activity is focused on the circus. Results: in the sample analyzed shows that we can see the people who perform physical activity in a usual way, as they don’t do, both have a perception of good physical activity. But there are very sedentary people impediments while performing it. Instead, most of the sample group does perform a physical activity related to the circus because it would be a motivating activity, innovative potential and a great leisure and recreation. Conclusions: to be able to maintain healthy habits in the adolescent stage is key disturb physical activity more satisfying for them, and the circus can be a very good option.
Lleure
Exercici
Hàbits sanitaris en els adolescents
Motivació
Circ
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2015_solanas_roger_identificacio_annex.pdf 218.4 KB application/pdf View/Open
trealu_a2015_so ... _identificacio_memoria.pdf 310.4 KB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters