Per accedir als documents amb el text complet, si us plau, seguiu el següent enllaç: http://hdl.handle.net/10854/4150

Valoració de la necessitat del psicòleg a urgències
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2014-2015 La psicologia de les emergències i desastres, tot i ser un àmbit encara emergent en certa mesura, compta amb uns àmbits d'actuació concrets, un perfil del professional que hi treballa definit i unes funcions pròpies. Aquest treball té com objectiu investigar la importància i la necessitat de la figura del psicòleg de les emergències com a professional integrat del servei d'urgències dels hospitals generals, per tal de oferir una atenció assistencial integrada i prevenir possibles psicopatologies derivades de l'emergència. Els objectius d'aquesta recerca es centren en conèixer els protocols d'actuació en cas d'emergències, catàstrofes i desastres per tal d'entendre millor com es coordinen aquestes situacions; en establir la relació dels canvis fisiològics i psicològics que patim davant d'aquestes circumstàncies; destacar el paper de suport cap a víctimes i familiars; analitzar i descriure l'estat actual de l'atenció d'emergències tant al nostre país com a altres països i conèixer la prevalença i el tipus de patologies que se'n deriven amb més freqüència. Per tal d'investigar si la societat pensa que es troba la mancança d'un professional de la psicologia, s'ha creat un breu qüestionari online que han respost un total de 151 subjectes. L'anàlisi dels seus resultats ens ha ajudat a concloure que hi ha una demanda present de la societat cap a una intervenció psicològica en emergències i que la figura d'un psicòleg d'emergències a urgències es percep com essencial tant per a prevenir el desenvolupament de psicopatologies com per a pal·liar l'ansietat i el desconcert que aquestes situacions desencadenen. The psychology of emergencies and disasters, though it is still an emergent field in a certain extent, has some specific areas of action, a defined professional profile that works and particular functions. This research has the aim to investigate the importance and the need of the figure of the emergency psychologist as a integrated professional inside the emergency unit of the general hospitals, in order to provide integrated care and attention to prevent possible psychopathologies derived from the emergency itself. The goals of this research focus on knowing the action protocols in case of emergency, catastrophe and disaster in order to have a better understanding about how this situations are being coordinated; in establish the connection between the physiological and psychological changes that we suffer in this circumstances; highlight the support role towards the victims and the relatives; analyze and explain the current state of emergency care both in our country and others and knowing the prevalence and the type of pathologies which are most often derived. In order to research if the society believes that there is a lack of a psychology professional an online questionnaire has been created, with a total of 151 participants. The analysis of this results helped us to sum up that there is a current demand from the general population towards a psychological intervention within the emergency field and the figure of an emergency psychologist among emergency unit is perceived as an essential professional to prevent the development of psychopathologies and to palliate the anxiety and the bewilderment that this situations trigger.
Urgències mèdiques
Accidents
Catàstrofes
Psicòlegs
Serveis a les famílies
Tots els drets reservats
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Text complet d'aquest document

Fitxers Mida Format Visualitza
trealu_a2015_al ... a_valoracio_necessitat.pdf 1.073 MB application/pdf Visualitza/Obre

Mostra el registre complet del document