To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/3397

La intervenció psicomotriu educativa com estratègia per afavorir la inclusió d'alumnes amb trastorn de l'espectre autista (TEA) dins l'aula ordinària: Anàlisi d'un cas
Lopera Mora, Lidia
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Des de la inclusió es pretén aconseguir una societat més justa per tothom, on els infants per molt diferents que siguin puguin estar i participar en una escola ordinària, gaudint de les mateixes oportunitats i els mateixos drets. Amb la diversitat ens enriquim els uns amb els altres i aquest fet dóna sentit a l’educació. Amb aquest marc referencial, el present treball d’investigació tracta sobre la millora de la inclusió d’un infant amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) a través de la pràctica psicomotriu educativa i vivencial, és a dir, una educació més lliure, donant lloc a l’experiència i a uns espais relacionals per dur a terme una activitat espontània psicomotriu. De fet, tracta de demostrar, de manera més específica, que la pràctica psicomotriu millora la capacitat d’interacció social de l’infant amb TEA, és a dir, la relació amb els altres, així com assegurar que aquesta pràctica vivencial aporta més beneficis en la implicació del joc dels infants amb TEA, que una intervenció psicomotriu més funcional.
From the inclusion a more just society tries to be obtained all over the world, where the children for very different that are could be and to take part in an ordinary school, enjoying the same opportunities and the same rights. With the diversity we prosper some with others and this fact gives sense to the education. With this referential frame, the present work of investigation treats on the progress of the inclusion of a child with DAS (Disorder of the Autistic Spectrum) across the psychomotor practice educational and existential, that is to say, a freer education, leading to the experience and to a few spaces relate them to carry out a spontaneous psychomotor activity. In fact, it tries to demonstrate, in a more specific way, that the psychomotor practice improves the capacity of social interaction of the child with DAS, that is to say, the relation with others, as well as to make sure that this existential practice contributes more benefits in the implication of the game of the children with DAS, that an psychomotor intervention more functional.
Curs 2013-2014
2014-05-16
Educació inclusiva
Autistes
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
72 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
trealu_a2014_lo ... ntervencio_psicomotriu.pdf 1.157 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters