To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/3387

Relació entre la funcionalitat i l’estat de seguretat amb un mateix i en l’acció motriu després de la readaptació a la lesió de LCA
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2013-2014 Els jugadors de futbol sotmesos a una reconstrucció de LCA es veuen afectats per dos vessants. La primera és a nivell funcional de l’articulació del genoll, entenent aquesta com la capacitat que presenta el genoll a suportar pes, generar força, realitzar moviments i mantenir-se estable durant la practica esportiva (Mattacola et. al., 2002). La segona és a nivell psicològic en seguretat amb un mateix i en seguretat a l’acció motriu (Brewer et. al., 1993). Aquesta recerca presenta un estudi sobre la funcionalitat i l’estat psicològic de deu jugadors de futbol amateur un cop ja han estat rehabilitats i readaptats a la practica esportiva. L’objectiu de l’estudi és conèixer la relació entre les respostes funcionals i subjectives. El procés s’ha dividit en tres fases, la primera ha estat la selecció del grup i realització del qüestionari de creació pròpia QSCFEG 2014 (que permet extreure el nivell de seguretat en l’acció motriu i el nivell de seguretat amb un mateix), la segona fase ha consistit en passar les quatre proves del HOP Test i mesurar els perímetres i l’amplitud de moviment de les extremitats inferiors (per mesurar l’índex de simetria de les extremitat inferior i veure el nivell funcional) i la última la recopilació de dades, anàlisi dels resultats i extracció de conclusions. A l’analitzar el grup s’ha comprovat que tots els subjectes presenten un nivell funcional superior al paràmetre mínim, que segon Barber et. al (1990) és del 85%. Tot i això, la gran majoria presenten mancances a nivell psicològic, ja que han demostrat una puntuació baixa en relació als mínims establerts als nivells de seguretat motriu (40 punts mínim) i seguretat amb un mateix (20 punts mínim). Football players submitted ACL reconstruction are affected by two aspects. The first is functional level of the knee joint , understood as the ability of the knee has to bear weight, build strength, perform movements and stays table during sports (Mattacola et. al., 2002). The second is a psychological safety and motor action safety with yourself ( Brewer et. Al. , 1993). This research presents a study on the functional and psychological status of ten amateur soccer players after they have been rehabilitated to the sport. The aim of the study is the relationship between functional and subjective responses. TFG Damià Bordes Homs 6 The process is divided into two phases, the first was the selection group and created questionnaire QSCFEG 2014. The second phase consisted of passed the HOP test and measure the perimeters and range of motion of the lower limbs. When analyzing the group has found that all subjects had a higher functional level parameter least according to Barber et. al. (1990) is 85 %. However, most lacking psychological level, as they have shown a low score in relation to the established minimum levels of driving safety (40 points minimum) and secure with yourself (20 points minimum) .
Futbol -- Accidents i lesions
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2014_bo ... io_funcionalitat_estat.pdf 409.7 KB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters