Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3376

Estudi de pràctiques d’educació infantil: la participació com a recurs d’inclusió
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2013-2014 El nostre estudi és una investigació educativa amb metodologia qualitativa que, a través de l’anàlisi de contingut, vol determinar si existeixen indicadors que tenen un pes específic més rellevant per assolir un alt grau de participació a l’aula, entenent que aquesta és un element d’atenció a la diversitat en la perspectiva de l’educació inclusiva. La mostra analitzada consta de quaranta-nou experiències educatives extretes de la Revista Infàn- ci-a de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, en l’apartat Escola 3-6, des del novembre-desembre del 2009 i fins al novembre-desembre del 2013. L’instrument d’anàlisi ha estat una fitxa d’observació formada per una sèrie d’indicadors extrets del marc teòric. Els resultats mostren que hi ha uns indicadors que tenen una major rellevància quan es fan activitats d’ensenyament-aprenentatge amb un alt grau de participació. Per tant, els docents hauran de tenir en compte aquests indicadors per portar a terme pràctiques educatives inclusives amb alts índex de participació. Our study is an educational investigation with qualitative methodology that, through the content analysis, wants to determinate if there are some relevant specific indicators to achieve a high level of participation in the class as an element within the attention to diversity in the inclusive education perspective. The analyzed samples consist in forty-nine educational experiences published in a magazine called In-fàn-ci-a of ―Assossiació de Mestres Rosa Sensat‖, in the section Escola 3-6, from November-December 2009 up to November-December 2013. The analysis instrument has been a chart made from the observation of a number of indicators got from the theory framework. The results show that there are some indicators that have a major relevance when learning-teaching activities with a high level of participation are carried out. Therefore, teachers must take into account these indicators to put into practice inclusive educational activities with a high level of participation.
Educació inclusiva
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2014_ar ... xell_estudi_practiques.pdf 1.458 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem