Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3304

Programa educatiu per a dones climatèriques amb diagnòstic d'obesitat per augmentar la qualitat de vida
Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
Curs 2013-2014 Aquest treball té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida amb dones en etapa de climateri amb diagnòstic d’obesitat. Els objectius específics marcats són, augmentar el coneixement sobre l’etapa del climateri, modificar els hàbits per tal de millorar-los, disminuir conductes de risc, disminuir el IMC per sota de 30 kg/m2 i disminuir la simptomatologia física associada al climateri. Es tracta d’un programa educatiu, el qual va dirigit a la població de dones en etapa de climateri, entre 45 i 64 anys, amb diagnòstic d’obesitat de l’Àrea Bàsica de Salut de Palamós (Baix Empordà). A través del programa informàtic que s’utilitza al Centre d’Atenció Primària de Palamós, que s’anomena La Gavina, es trobaran les usuàries que compleixin els criteris d’inclusió i a partir d’aquí es realitzarà una entrevista individualitzada per a obtenir les dades necessàries que es basaran en paràmetres fisiològics com la talla, el pes, l’IMC, el perímetre abdominal, la tensió arterial i la freqüència cardíaca. D’altra banda s’utilitzaran les escales de valoració de l’Índex Menopàusic de Kupperman, el Qüestionari IPAQ, el Qüestionari de Valoració de la Qualitat de Vida en Dones de 45 a 64 anys, i l’escala HADS. El programa es basarà en sessions teorico-pràctiques que es duran a terme a la població de Palamós. The main purpose of this project is to improve the quality of life by women in stage of climaterium with diagnosis of obesity. The specific objectives set out are, to increase the knowledge on the stage of the climaterium, change habits in order to improve them, reduce risk behaviours, reduce BMI under 30 kg/m2 and reduce the physical symptoms associated with the climaterium. This is an educational programme, which is aimed at the population of women in stage of climaterium, between 45 and 64 years, with a diagnosis of obesity of the Basic Area of health of Palamós (Baix Empordà). Through the computer program that is used in Primary Care Centre of Palamós, which is called La Gavina, it will be possible to find the users who meet the criteria for inclusion and from that point we will perform an personalised Treball Final de Grau 4 interview to obtain the necessary data that will be based on physiological parameters such as height, weight, BMI, abdominal perimeter, blood pressure and heart rate. On the other hand, we will use the scales of assessment of the Menopàusic Index of Kupperman, the IPAQ Questionnaire, the assessment of the quality of life in women aged 45 to 64 years and the scale HADS. The program will be based on theoric and practical sessions-work that will take place in the town of Palamós.
Climateri
Menopausa
Exercici per a persones grans
Obesitat
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2014_sc ... rograma_educatiu_dones.pdf 1.365 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem