Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3282

Validació del mètode analític per la determinació d'aminoàcids i carbohidrats d'un producte farmacèutic per HPLC
Roy Boixader, Aida
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior
Per poder desenvolupar un producte farmacèutic és necessari establir un mètode d’anàlisis que permeti determinar i quantificar totes aquelles substàncies que conté, ja sigui referent als principis actius; a les impureses i productes de degradació, conservants, antioxidants,... Grans entitats com la ICH remarquen la importància de validar els mètodes analítics ja que és la via per demostrar que aquell producte compleix les garanties de qualitat prèviament establertes. Així doncs, l’objectiu d’aquest Treball Final de Grau és poder desenvolupar i validar dos mètodes analítics per a la determinació d’aminoàcids i carbohidrats respectivament, d’un producte farmacèutic per cromatografia líquida (HPLC). Per tal de poder concloure que aquell mètode és adequat per la determinació per la qual ha estat desenvolupat, és necessari obtenir resultats que compleixin els criteris d’acceptació corresponents als paràmetres que han de ser avaluats en una validació analítica. Aquests paràmetres són: la precisió, la selectivitat, l’exactitud i la linealitat i el rang. Els resultats d’aquest projecte han demostrat que els dos mètodes desenvolupats són adequats per a la determinació de tres dels principis actius (aminoàcid 1, aminoàcid 2 i carbohidrat 1) que conté el producte farmacèutic d’ús veterinari analitzat; i poden ser validats ja que compleixen els criteris d’acceptació dels paràmetres avaluats que proposa la ICH. El mètode per la determinació de carbohidrats no és vàlid per el carbohidrat 2, ja que durant el desenvolupament es va detectar que una bona part d’aquest passava a carbohidrat 1 (desplaçament de l’equilibri ceto-enòlic que hi ha entre el carbohidrat 1 i el carbohidrat 2 a pHs alts). És per aquest motiu, que es pot concloure que aquest mètode no és vàlid i es recomana seguir investigant per a poder desenvolupar un mètode analític adient.
To develop a pharmaceutical product it is necessary to establish an analytical method capable of identifying and quantifying all the substances that it contains, such as active ingredients, impurities, degradation products, preservatives, antioxidants,… Reference organizations such as ICH emphasize the importance of method validation as the way to verify that the product satisfies the quality standards previously established. Therefore, the main objective of this Final Degree Project is to develop and validate two analytical methods for the determination of aminoacids and carbohydrates in a pharmaceutical product by High Performance Liquid Chromatography (HPLC). To ensure that a method is suitable for the determination for which it has been developed, it is necessary to obtain results which comply the acceptance criteria defined for each evaluated parameter of an analytical validation. These parameters are: precision, selectivity, accuracy and linearity and range. The results obtained in this Project demonstrate that both methods are suitable for the determination of the three active ingredients (arginine, methionine and carbohydrate 1) of the veterinary pharmaceutical product analyzed, and both methods can be validated as they satisfy the acceptance criteria of the evaluated parameters recommended by ICH. During method development, it was demonstrated that the method for the determination of carbohydrates is not valid for carbohydrate 2. At high pH, the equilibrium between carbohydrate 1 and carbohydrate 2 is moved to carbohydrate 1 and a great part of carbohydrate 2 converts to carbohydrate 1. Therefore, this method is not valid and it is recommended to keep on investigating to develop a suitable analytical method for carbohydrate 2.
Curs 2013-2014
19-06-2014
Aminoàcids -- Anàlisi
Hidrats de carboni -- Anàlisi
Medicaments
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
73 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
trealu_a2014_ro ... idacio_metode_analitic.pdf 2.631 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem