To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/3280

Pla de gestió sostenible de la finca de la Casanova de dalt
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior
Curs 2013-2014 En aquest Treball de Final de Grau es proposa un pla de gestió per a la finca de propietat privada de la Casanova de Dalt, situada al municipi de les Masies de Voltregà, a Osona. Aquesta finca no disposa de cap element que gestioni el patrimoni natural i cultural que conté, per aquest motiu és de gran interès la seva redacció. L’objectiu del projecte és analitzar els valors que posseeix la finca: faunístics, florístics, paisatgístics, culturals, etc. per avaluar la importància d’aquesta com a punt estratègic dins la comarca, ja que actua com a connector ecològic entre diferents espais protegits de la zona. Un cop obtinguda tota la informació s’han proposat uns objectius per a la finca i un seguit d’estratègies per aconseguir els objectius establerts. Com a resultats del projecte s’han elaborat 7 fitxes d’actuació per dur a terme a la finca. Aquestes fitxes corresponen a estratègies per a la gestió de l’espai i es basen en dues línies principals de treball, la conservació de la biodiversitat i l’ordenació d’usos. La primera està enfocada en conservar els principals valors naturals que presenta la finca i la segona està dirigida a fer compatibles les activitats ago-ramaderes que s’hi duen a terme amb els anteriors valors. In this Final Year Project it is proposed a management plan for the private property ofCasanova’s de Dalt, situated on Masies de Voltregà town, in Osona region. This property has no element that manages its cultural and natural heritage, it is therefore of great interest its writing. The aim of the project is to analyze values that have the property: fauna and flora, scenic, cultural, etc. for evaluating its importance as a strategic point inside the region, as it acts as an ecological connector between different protected areas of the zone. After obtaining all information it has been proposed some aims and different strategies for achieving them. As a result of the project it has been prepared 7 actuation profiles to carry out on the property. These profiles correspond on strategies for the zone management and they are based on two main work directions, the biodiversity conservation and uses arrangement. The first one is focused on preserving the main natural values on the property and the second one is aimed at reconciling the agro-livestock activities with previous values.
Desenvolupament sostenible
Biodiversitat -- Conservació
Gestió ambiental
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2014_rota_gemma_pla_gestio_sostenible.pdf 3.596 MB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters