Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/3272

Gestió dels residus alimentaris municipals procedents de les activitats comercials del municipi de Montmeló per tal de reduir, reutilitzar i reciclar-los
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Agrícola
En el present treball es proposa com lluitar contra el malbaratament alimentari que es genera al llarg de tota la cadena alimentària, sent aquest degut a causa d'una planificació poc adequada. L'objectiu principal és planificar i implantar un sistema de gestió per tal de recuperar l'excedent alimentari que es genera als comerços i les indústries del municipi de Montmeló, elaborant així un protocol per tal de poder redistribuir aquest aliment als sectors de la població en situacions econòmiques més precàries. Com a objectius secundaris, es pretén conscienciar, fomentar i potenciar el treball en xarxa entre els diferents agents implicats, com ara: la ciutadania, les entitats socials (Càritas Parroquial Montmeló), sector privat (establiments alimentaris del municipi, mercat municipal, indústries del sector alimentari) i el sector públic (departament de serveis socials, medi ambient, comerç i brigada municipal). A l'hora de planificar i implantar un sistema de gestió per tal de recuperar l'excedent alimentari, s'ha analitzat i valorat el camí que hi realitza, des d'on es genera fins al beneficiari final. Aquest s'ha gestionat per etapes, en les que s'han identificat els generadors, el tipus i quantitat d'aliment que malbaraten. S'ha proposat un nou sistema de recollida d'informació i les pautes que han de seguir per garantir el bon estat de l'aliment com: una taula de conservació, un protocol de funcionament, un document d'entrega i una fitxa de control de les condicions d'higiene. Per tal d'assolir una bona coordinació entre totes les parts, s'han realitzat reunions conjuntes entre els generadors, serveis socials i Càritas on s'ha acabat signant un acord de col·laboració. Entre les conclusions més rellevants cal destacar que ha servit per establir un precedent d'aprofitament alimentari al municipi de Montmeló, aconseguint alimentar a un gran nombre de famílies amb greus problemes econòmics. A més s'ha arribat a disminuir la quantitat de residus generats, amb el conseqüent estalvi de recursos econòmics i materials on s'ha recuperat un total de 5.760 Kg d'aliments aptes pel consum. In the actual project we propose how to fight the food waste generated through the food chain, being this caused by a poor planning. The first aim of this project, is to design and implant a management system so that the food surplus generated by the stores and the food industry present in Montmeló is recovered. Thus, a protocol will be generated in order to allow the redistribution of the remaining food to the most needed part of the population. As secondary goals, we pretend to raise awareness, promote and maximize the networking among the different groups involved as: citizens, the social entities (Cáritas Parroquial Montmeló), private businesses (food stores, municipal market and the food industry) and the public sector (Social Service, Environment and Commerce Departments). In order to plan and establish the food saving management system, we have analyzed and assessed the food chain paths, from where is generated until the final consumer. Actually, this assessment has to be managed in different stages, where we can identify the generators, in addition to the kind and quantity of the food that is wasted. Furthermore, we have proposed a new information collecting system, as well as the guidelines that must be followed in order to guarantee a proper conservation of the food. In the guidelines, we consider facts as: a conservation table, a protocol of action, a delivery document and a control ticket in order to assess the hygienic condition of the food. In addition, several meetings have been scheduled between the involved groups, in order to achieve a proper coordination and permitting also to sign a collaboration agreement. To conclude, we can highlight that the present project has permitted to establish a precedent of food reuse in the municipality of Montmeló, getting feed a large number of families living under precarious conditions. Moreover, much of the waste generated has been decreased, recovering more than 5.760 Kg of food fit for consumption and saving thus a lot of economical and material resources. Director/a: Jordi Bartrolí Almera ; Avalador/a: Mercè Molist Lopez
Aliments -- Abastament
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2014_lamo_ventura_gestio_residus.pdf 3.337 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem