To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/3087

Prova de camp específica de valoració de la resistència en tennis: resposta cardíaca i efectivitat tècnica en jugadors de competició
Baiget i Vidal, Ernest; Iglesias i Reig, Xavier; Rodríguez, Ferran A.
Universitat de Vic. Facultat d'Educació; Universitat de Vic. Grup de Recerca en Esport i Activitat Física
Malgrat que la resistència específica del jugador té una influència directa sobre el rendiment en el tennis, un esport intermitent de llarga durada, les proves utilitzades per valorar-la no solen incloure tasques motrius properes a situacions de joc reals i poden ser considerades de baixa especificitat. L’objectiu d’aquest estudi és desenvolupar una prova de camp de valoració de la resistència específica en tennis (Specific Endurance Tennis Test, SET-Test), analitzant el comportament de la freqüència cardíaca (FC) i de paràmetres d’efectivitat tècnica (ET), per tal d’esbrinar una possible relació entre ambdós paràmetres i d’aquests amb el rendiment esportiu en jugadors de competició. Van participar set tennistes masculins, als quals els va ser administrada una prova triangular, progressiva, contínua i d’intensitat màxima conduïda per una màquina llançapilotes, durant la qual es va registrar la FC i, al mateix temps, paràmetres objectius d’ET (precisió i potència) mitjançant el càlcul de percentatge d’encerts i errors. S’observa un punt de deflexió de la FC (PDFC) en un 86 % dels subjectes estudiats, previ o coincident amb una disminució de l’ET (punt de deflexió de l’eficiència tècnica, PDET). Aquests dos punts mesurats de forma simultània al llarg de la prova es mostren relacionats amb el rendiment competitiu dels jugadors estudiats. Es conclou que la prova proposada sembla un mètode específic i vàlid per avaluar la resistència específica i la condició aeròbica en tennistes, tot i que calen més estudis per tal de confirmar les hipòtesis plantejades i la validesa externa de la prova.
Even if specific endurance has a direct influence on tennis performance, an intermittent sport of long duration, physiological tests do not usually include motor tasks similar to real play and can be considered of low specificity. The aim of the present study was to develop a field test for the assessment of specific tennis endurance (Specific Endurance Tennis Test, SET-Test), based on the analysis of heart rate (HR) and technical efficiency parameters (TE), in order to examine a possible relationship between both parameters, and between them and competitive performance. Seven male tennis players were tested using an incremental, continuous, maximal test driven by a ball throwing machine, during which HR and TE parameters (precision and power) were recorded, the last by assessing the percentage of goals and errors. A HR deflection point (HRDP) was observed in 86% of the subjects, previous or coincident with a decrease in technical efficiency (TEDP). These two points measured simultaneously through the incremental test appeared to be related with competitive performance. We conclude that the proposed test appears to be a specific, valid method for the assessment of specific tennis endurance and aerobic fitness in tennis players, although further studies must be undertaken in order to confirm these hypotheses, as well as the external validity of the test.
2008
Tennis
Rendiment (Esports)
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
10 p.
Article
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
         

Full text files in this document

Files Size Format
artconlli_a2008_baiget_ernest_prova_camp.pdf 803.6 KB PDF

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

Baiget i Vidal, Ernest; Iglesias i Reig, Xavier; Vallejo, Lisímaco; Rodríguez, Ferran A.
Baiget i Vidal, Ernest; Fernandez-Fernandez, Jaime; Iglesias i Reig, Xavier; Rodríguez, Ferran A.
Iglesias i Reig, Xavier, 1965-; Rodríguez-Zamora, L.; Chaverri, D.; Clapés, P.; Rodríguez, Ferran A.; Anguera Argilaga, María Teresa
 

Coordination

 

Supporters