To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/273

Estudi i implantació de programari lliure
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
Actualment la majoria de nosaltres sabem de l’existència de molts programes lliures, però hem tenir clar que lliure no vol dir sempre programa gratuït. Tot i que a vegades sí que pot ser-ho, es té en compte molt més que això: és una manera de pensar i entendre el programari i al llarg dels anys ha generat tot un moviment social. Considerem que un programa lliure és aquell que garanteix als usuaris la llibertat per executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el codi programat, com molt bé defineixen les seves llibertats bàsiques. El programari lliure el podem trobar funcionant en ordinadors personals, escoles, empreses diverses, administracions, etc. ja que la majoria de programes que utilitzenactualment, com hem vist, tenen el seu equivalent en lliure. El fet de si és viable que una empresa es passi a programari lliure, depèn ben bé del seu entorn, ja que en funció d’aquest li serà més o menys fàcil la migració. La finalitat d’aquest projecte és, primer de tot, fer un ampli estudi del món del programari lliure i del seu moviment social. S’ha fet una recerca de diferents aspectes dins del programari lliure per conèixer-lo a fons i després s’ha proposat una possible implantació d’aquest en un usuari domèstic i en una administració pública, tenint en compte tots els aspectes vistos en l’estudi, valorant si totes les idees que defensa i els beneficis que aporta són aplicables i viables en qualsevol persona i àmbit i el perquè. Com a conclusió principal en destacaria que tot i que el programa lliure disposa d’una ideologia que agrada i té uns programes tècnicament perfectes (sense que això sigui el seu objectiu principal), penso que encara hi ha molt camí per recórrer quant a una migració en grans entorns, ja que per exemple en un ajuntament una migració total és encara difícil (tot i que no impossible perquè n’hi ha que s’hi han migrat). A l’apartat d’annexos s’hi inclou un glossari amb un seguit de terminologies amb paraules que no tothom pot saber i s’ha cregut oportú incloure-les en aquest apartat. La primera vegada que apareix alguna d’aquestes paraules la podem trobar senyalitzada amb un *. SUMMARY Nowadays, most of us know of the existence of free software, but we should know that free does not always mean free (of charge). Sometimes it may be free of charge, but it’s more than that. It's a way of thinking and understanding the software and over the years it has generated a social movement. Free software is considered to be one that guarantees the users’ freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software, as its four kinds of freedom define. We may find free software running on personal computers, schools, different companies, governments, etc. because, as we have seen, most of the programs they currently use, have their free equivalent. Whether it is feasible for a company to migrate to free software or not depends on its environment, as this will be the cause of an either easy or difficult migration. The purpose of this project is, first of all, to study the world of free software and its social movement. We have made a research on different aspects of free software in order to achieve a high knowledge of the matter, and then we have proposed a possible implementation of it in a personal computer and in a public administration, taking into account all the aspects reported, to assess the migration. As a main conclusion, I want to point out that although the free software includes a popular ideology and technologically perfect programs (although this is not its main goal), I think that there is still a long way to go with respect to migration in large environments. As an example, a complete migration in the Administration would still be difficult today (though not impossible because migration has already been implemented in some areas). The appendix includes a glossary of the terminology that not everybody can understand, for being considered appropriate to be included in this section. The first time that any of these words appears, it is indicated by an *. Director/a: Montse Gómez Villadangos
Programari lliure
Open Source (Programes d'ordinador)
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2009_aichi_fatima_estudi.PDF 1.530 MB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters