To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/2647

Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització” i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2012-2013 La meva recerca ha tingut com a punt de partida “Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització” i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona”. A partir d’aquí, s’ha elaborat un marc teòric a partir de les lleis d’educació, decrets que regulen els diferents serveis i un seguit de conceptes bàsics. Un cop elaborat aquest marc teòric per tal de recollir les dades dels alumnes, de tres a sis anys, d’una escola en concret s’ha dissenyat un instrument de recollida de dades que li diem full resum de serveis (FRS). El FRS és un instrument que ens ha servit per recollir totes les dades d’alumnes amb necessitats específiques i, sobretot, per saber quin suport reben per part de l’escola i per part d’altres serveis. A més a més, per recollir informació sobre els diferents serveis que atenen aquesta diversitat s’ha elaborat un guió d’entrevistes (GE). Aquest GE serveix per recollir els aspectes més importants de les entrevistes realitzades a l’EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica), CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) i CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil). A partir de la informació extreta dels dos instruments, s’han elaborat unes conclusions respecte els objectius plantejats en aquest projecte i la pregunta plantejada a l’inici. My research has been to point “Els nens i nenes amb “Dictamen d’escolarització i amb suport del CDIAP: estudi de les dimensions de l’atenció a les necessitats especials de l’alumnat, entre tres i sis anys, escolaritzat en un centre públic de la comarca d’Osona?”. From there, we developed a theoretical framework form the education laws, decrees that regulate the services of education, early care and health. In this theoretical framework there is a section with different concepts. Once develop this theoretical framework, I designed an instrument to collect all the data from students who have a special and specific needs and to know all the support that they recive. This instrument is called FRS. In addition, to gather information about the services that cater this diversity of pupils, I designed another instrument that called GE. Ge collect the most important aspects of the interviews of EAP (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica), CDIAP (Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç) i CSMIJ (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç). Based on the information extracted from two instruments were prepared conclusions regarding objectives of this project and the question posed at the beggining.
Necessitats educatives especials
Educació especial
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2013_nogales_yasmina_annexes.pdf 1.823 MB application/pdf View/Open
trealu_a2013_nogales_yasmina_nens.pdf 594.2 KB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters