To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/264

Software per al cronometratge de temps mitjançant sensors digitals
Marti Serrano, Albert
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica Industrial, Especialitat Electrònica
L’Slot, conegut per tots amb el nom d’Scalextric, s’ha implantat com a una forma d’oci habitual, la pràctica del qual no queda restringida als més petits, sinó que cada vegada crea més afició entre els grans. El fet que l’Slot s’hagi extès entre els adults n’ha revolucionat la pràctica. L’entrada al mercat de l’Slot de gent adulta, i amb poder adquisitiu molt superior als adolescents, ha provocat que les marques especialitzades vagin evolucionant els seus productes cada vegada més. Totes les marques s’han vist obligades a desenvolupar vehicles més competitius i alhora treure al mercat accessoris que augmentin la realitat del joc. Una de les necessitats que s’ha creat és la de competir entre jugadors. Aquesta competició tan pot ser en forma de carrera entre diversos participants, com de forma individual, cronometrant el temps de cada participant en un circuit. L’objectiu principal del projecte és crear un sistema capaç de realitzar cronometratges en temps real mitjançant sensors digitals ja existents en el mercat de l’Slot i poder controlar i visualitzar la informació des d’un PC. Per a poder captar els senyals dels sensors s’ha utilitzat un sistema microcontrolat, que garanteix gran velocitat d’adquisició, processament de dades i transmissió. La comunicació del Microcontrolador amb el PC s’ha realizat mitjançant el bus USB. El PC serà el controlador del sistema i donarà les ordres al Microcontrolador, podent així tenir control total sobre el funcionament del programa. També serà el PC el que tractarà els crocometratges enregistrats i els mostrarà per pantalla
ABSTRACT The Slot, known to everyone with the name of Scalextric, has been introduced as a usual leisure practice not only restricted to the youngest, but also increasingly creating more fans among the grown-ups. The fact that the slot has been widespread among adults has revolutionized its practice. The launching of slot for adult people, who have much higher purchasing power than adolescents, has caused that the specialized brands keep evolving their products. All brands have been forced to develop more competitive vehicles and simultaneously put on the market accessories that enhance the reality of the game. One of the needs that has been created is to compete among players. This competition can be either in the form of a race between several participants, or on an individual basis, timing each participant alone in a circuit. The main objective of the project is to create a system capable of performing real-time timing by means of digital sensors already on the slot market and being able to control and display information using a PC. In order to receive the sensors‟ signal, a microcontrolled system has been used, which guarantees high speed in reception, data processing and transmission. Communication from the Microcontroller to the PC has been achieved by a Universal Serial Bus (USB). The PC will be the system controller and will give orders to the Microcontroller, thus having total control over the functioning of the program. The PC will also deal with the recorded timing, displaying them on screen.
2008-10-02
Scalextric
Cronometria
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
117 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
trealu_a2008_marti_albert_software.pdf 1.824 MB PDF

Show full item record

Related documents

 

Coordination

 

Supporters