Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/2571

Experiències poètiques de qualitat a la infància
Raya i Tió, Sandra
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
La poesia és un gènere literari, massa sovint, oblidat a les escoles. No obstant, està demostrat que es pot treballar amb persones de totes les edats, des d’infants ben petits, fins a persones adultes, sempre i quan, les metodologies i les tècniques utilitzades siguin adequades als receptors. Aquest gènere no implica només comprensió del vocabulari i del missatge final, sinó també comporta gaudir del joc de les paraules, dels sons, de la melodia, del ritme... Es pot dir, doncs, que poesia i música, són dues arts que estan estretament relacionades. Quins elements provoquen que una experiència de poesia tingui qualitat? En primer lloc, el “què”, quin tipus de poesia oferim als infants. Així doncs, els podem proporcionar poesia escrita per a infants, però també poesia , en un inici, pensada per a adults. I és que el poema que és bo per a nens/es també ho és per a gent més gran, i a l’inrevés. A més a més, la poesia ha de ser rítmica, melòdica i que busqui constantment el joc sonor de les paraules. En segon lloc, el “qui”, és a dir, quines condicions ha de tenir la persona que escriu i recita poesia, per fer-ho amb la màxima qualitat possible. L’escriptor ha de ser una persona culta, amb un profund lligam artístic. No tothom serveix per a ser un bon escriptor, ja que comporta una gran tasca . Pel que fa a l’art de recitar, és una habilitat que tothom pot adquirir, amb pràctica, voluntat i constància. En tercer i últim lloc, el “com”, la metodologia adequada per presentar la poesia als infants. Aquest gènere literari s’ha de presentar de forma vivencial. El primer que han de fer els infants és estar en contacte amb la llengua i viure la poesia. Només així aprendran a estimar aquest gènere i a creure en ell i en les seves possibilitats.
Poetry is a literary genre all too often forgotten in schools. However, it is shown that it can work with people of all ages, from very young children, to adults, unless, methodologies and techniques used are appropriate. This involves not only understanding of gender vocabulary and final message, but also entails enjoy the game of words, sounds, melody, rhythm ... We can say, then, that poetry and music are two arts are closely related. What elements cause that an experience of poetry has got quality? First, the "what, wich poetry we offer children. Thus, we provide written poetry for children, but also poetry, initially, intended for adults. And the poem is good for children, so is it for older people, and vice versa. Moreover, poetry should be rhythmic, melodic sound that seeks to constantly play of words. Secondly, the "who" that is, what conditions should be the person who writes and recites poetry to do the highest quality. The writer should be an educated person with a deep artistic bond. Not everyone used to be a good writer, because this involved a great job. As for the art of saying, is a skill that anyone can acquire with practice, determination and perseverance. Third and finally, the "how", appropriate methodology to introduce poetry to children. This genre has been presented so vividly. The first thing you should do for children is to be in contact with poetry and language. Only then will learn to love this genre and to believe in it and his possibilities.
Curs 2012-2013
17-05-2013
Poesia
Ritme
Educació infantil
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
73 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
trealu_a2013_ra ... experiencies_poetiques.pdf 1.159 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem