To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/2543

Els jocs cooperatius desenvolupats a l'àrea d'educació física milloren les relaciones que s'estableixen entre alumnes de cicle superior de primària
Pérez Gómez, Cristian
Introducció: Teodorico (2004) ens diu que amb el joc cooperatiu els alumnes poden valorar, compartir i reflexionar sobre la relació que estableixen amb els altres companys. Per això, l’objectiu de la meva investigació és avaluar l’efecte que pot tenir l’aplicació d’una unitat de programació, centrada en el joc cooperatiu, en la relació que s’estableix entre els alumnes de 5è de primària, focalitzant l’atenció amb el líder i el menys acceptat del grup-classe. Mètodes: La intervenció s’avalua amb un disseny quasi-experimental pre-post amb grup control. I des del punt de vista dels dissenys observacionals podem parlar d’un disseny de seguiment, idiogràfic i multidimensional. El total de la mostra d’aquesta investigació era de 48 alumnes, dividit en el grup experimental (25) i en el grup control (23). La durada de la intervenció va ser de 8 setmanes i es va utilitzar un qüestionari ad hoc per la confecció dels sociograma i un instrument observacional ad hoc de les relacions de grup-classe. Resultats: El grup experimental estava format per 4 grups d’alumnes, al final de la unitat només se’n formaven 2, en canvi, el grup control, tan abans com després, estava format pels mateixos grups d’alumnes. Un dels menys acceptats del grup experimental ha millorat la relació amb alguns dels companys, en canvi els menys acceptat del grup control no ha millorat cap tipus de relació. Conclusions: Crec que els jocs cooperatius són una bona eina educativa per intentar millorar les relacions, ja que amb més temps crec que els resultats d’aquesta investigació haguessin sigut més positius.
Introduction: Teodorico (2004) tells us that using the cooperative game students can appraise, share and reflect on the relationships they build with their classmates. Therefore, the aim of this research is to evaluate the effect which an implementation of a programming unit can create, focused in the cooperative game, in the relationship among students in 5th grade. Moreover, focusing the attention in to the less accepted in the group class and also in to the group leader. Methods: The performance is evaluated with an almost experimental pre-post design with a control group. From the point of view of observational designs, we can talk about an ideographic and multidimensional observational design. The total sample for this study has been 48 students, divided into the experimental group (25) and the control group (23). This study, has lasted 8 weeks and it was used an ad hoc questionnaire in order to prepare the sociograms and also an ad hoc observational instrument to evaluate the group class relations. Results: The experimental group consisted on four groups of students. At the end of the unit only 2 groups were created. However, in the control group both before and after, was formed by the same groups of students. One of the less accepted student in the experimental group improved compared with some classmates. On the other hand, the less accepted child in the control group did not improve any relationship. Conclusions: As far as I am concerned, the cooperative games are a good educational tool to try to improve relations, since with a longer research it would have been possible to get more positive results.
2013-05-17
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format View
trealu_a2013_perez_cristian_jocs_cooperatius.pdf 1.613 MB application/pdf View/Open

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters