Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/2471

Quines característiques hauria de tenir el perfil professional d'un/a professor/a d'educació física en la secundària?
Universitat de Vic. Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes
Curs 2012-2013 L’objectiu que pretén aquest treball final de Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, és fer una aproximació inicial a la caracterització dels professors d’Educació Física en la secundària i la identitat docent que se’n deriva per les característiques de l’alumnat d’aquesta etapa i d’organització de les matèries. Alhora pretén reflexionar sobre la importància dels elements relacionals i soci - emocionals que ha de conrear tot docent que treballa en les etapes de l’adolescència. Per aconseguir aquest objectiu he enquestat a diferents professors/es i, a una desena d’alumnes de cada professor/a per tal d’analitzar les diferents característiques de cadascú i identificar les més recurrents i/o més eficaces que defineixen a un/a bon/a professor/a de secundària. Després d’aquest anàlisi de contingut de les respostes dels alumnes i les enquestes i entrevistes dels propis professors/es, podem concloure que hi ha quatre variables importants a tenir en compte; el perfil personal, la metodologia que utilitza cada professor/a en les seves classes, la convivència amb el grup – classe i la societat i, la formació del professorat. The goal tries this final Degree in Physical Activity and Sport, is to make an initial approach to the characterization of the physical education teachers at the secondary and teacher identity derived by characteristics of the students at this stage and organizational matters. At the same time seeks to reflect on the importance of partner and relational elements - emotional must cultivate teacher working in all stages of adolescence. To achieve this I surveyed several teacher, and a dozen students each teacher to analyze the different characteristics of each and identify the most frequent and / or more effective to define a good school teacher. After the content analysis of students 'answers and the teachers' own surveys and interviews, we conclude that there are four important variables to consider, the personal profile, the methodology used by each teacher in its classes, the coexistence with the group - class society, and teacher training.
Professors d'educació secundària
Educació física
Habilitats socials
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2013_ma ... uines_caracteristiques.pdf 2.534 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem