Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/245

Xarxa digital multimèdia de pantalles i kioscs interactius
Calafat Garau, Aina
Internet s’ha alçat en poc temps com el mitjà més utilitzat pels turistes per a planificar, organitzar i comprar un viatge, és per això que es proposa donar les mateixes facilitats en el destí. La Publicitat Dinàmica o “Digital Signage” és un nou servei de comunicació que consisteix en un conjunt de tecnologies i aplicacions informàtiques que permeten emetre missatges multimèdia i comunicar-se així d’una manera innovadora amb el públic objectiu de cada empresa, si s’afegeix un sistema independent, multimèdia i interactiu que pot utilitzar-se per a proporcionar informació i/o permetre la realització de transaccions es potencia al màxim el servei. D’aquesta manera es proposa crear una Xarxa Digital Multimèdia de Kioscs Interactius recolzats amb una pantalla de plasma per a la tecnologia Digital Signage. La ubicació escollida estratègicament és en un dels punts de major afluència turística, tal com l’entrada dels hotels. Així es tracta de crear circuits tancats en àrees geogràfiques on es troben els principals nuclis turístics de Mallorca. La possibilitat d’accedir a segments de població altament interessants per al producte o servei es multiplica al ser una manera fàcil, eficaç i altament suggestiva de promocionar el què es pretén. Un avantatge és la simplicitat de la infraestructura tecnològica que es necessita, el dispositiu mitjançant el qual es visualitzaran els missatges serà una pantalla de plasma convencional, i un terminal de punt de venda instal.lat en un lloc de pas. Cada mòdul està connectat a la xarxa ADSL mitjançant un servidor local a Internet. La connexió a la xarxa és imprescindible per a que el manteniment i actualització dels continguts es puguin efectuar remotament. L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar la viabilitat de la implantació de la xarxa, mitjançant la realització d’un estudi de mercat on s’analitzen els grups claus per a la implantació: els hotelers, la indústria turística i el Govern Balear. S’identifiquen els beneficis que aportarà al nou servei i les repercussions que tendrà la seva instal.lació. Entre els resultats més destacats d’aquest estudi cal remarcar l’acceptació que ha tengut la idea entre els hotelers entrevistats i la resposta positiva de la indústria turística. Es reconeix: una millora de la imatge del sector, l’ús com a eina de promoció turística pel Govern, i la contribució a la sostenibilitat econòmica pel fet que augmenta la competitivitat de les empreses i això millora la qualitat del servei.
For some time now Internet has raised as the most useful media for foreigners to plan, organize and buy a ticket for a trip. This is the reason internet suggests to give the same facilities for their destination. Digital Signage is a new mass-media. It consists in a collection of technologies and computer applications that will enable multimedia messages and will communicate in an innovative way with the public as an objective of each company. Adding up an independent, multimedia and interactive system that can be used to provide information and allows therealization of transactions, it improves as much as possible this service. For this reason, it is proposed to create a Multimedia Digital Net of Interactive Kiosk with a plasma screen for Digital Signage technology. The location of this screen is chosen deliberately at the halls of the hotels. So, it is about to create closed circuits in geographic areas where the main tourism focus of Mallorca is done. The accessibility of a sector of population, extremely interesting for the product or service, is reinforced in an efficient , easy and highly suggestive way to promote what it is supposed to. It has the advantage of the simplicity of the technologic infrastructure that is need and a terminal of a point of sail set up in a strategic place. Each unit is connected to the ADSL net through a local net server. This connection to internet is essential for the maintenance and actualisation of the contents to be remotely done. The main objective of this project is the Feasibility Study of the implementation of this net by means of a market search where some key groups such as: hostellers, tourist industry and the Balearic Government will be analysed for the implementation. It identifies the benefits and repercussions that will give the new service its installation. Checking the results it is to emphasize its success among the hostellers interviewed and its positive answer to the tourist industry. It is to admit a great improvement of the sector’s image, its usage as a mean of tourist promotion for the Government and the contribution of the economy sustainability that makes increase the companies’ competitiveness and that improves the quality of the service.
02-10-2008
http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/es
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2008_calafat_aina_xarxa.pdf 801.5 KB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem