To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10854/239

Gestió de la informació d'interès d'un treballador autònom
Sañé Balasch, Berta
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes
L’objectiu principal d’aquest treball és fer un programa que permeti portar la informació que un treballador autònom li interessa, d’acord amb les seves necessitats. En el nostre cas es tracta d’un centre d’estètica, que té més d’una seu, el qual li interessa portar tota la cartilla de clients, centres associats, proveïdors ... a més de poder fer les factures corresponents als centres associats, poder calcular en el moment que en el treballador li interessi, els ingressos realitzats durant un període de temps determinat i poder portar una agenda actualitzada dels dos centres, on es mostren totes les visites que hi ha en un dia. Per tal de realitzar el programa, s’han portat a terme mitjançant dos aplicacions, i connectant-los en una base de dades. Per una banda tenim una aplicació implementada amb C++, per l’altra, una pàgina web amb PHP, finalment com a sistema gestor de base de dades utilitzem el MySQL Server. El programa fet amb C++, consta de tota la part d’entrada i/o modificacions de dades, en aquesta part només hi pot accedir el treballador autònom, ja que és la única persona que pot fer aquesta feina. En la pàgina web, hi pot accedir qualsevol persona que tingui un nom d’usuari i una contrasenya. A través de la web es pot fer qualsevol tipus de consulta, fer tot el control de les agendes, portar a terme tot el tema de facturació i ingressos, i com a excepció l’entrada de dades de clients, ja que s’ha de poder realitzar en qualsevol moment i lloc. Per acabar, tenim la necessitat de tenir un servidor, aquest ha d’estar format, mínim, per la base de dades. Com que l’aplicació amb C++ i la base de dades han d’estar ubicades al mateix lloc. A més, necessitem un servidor web per tal de tenir la nostra pàgina a la xarxa, per aconseguir això, utilitzem un programa anomenat DynDNS, que es fa servir per a convertir una IP dinàmica en una IP estàtica i d’aquesta manera convertir un ordinador qualsevol amb un servidor web.
The main goal of this work is to make a program which it allows to bring the information that an autonomous worker interests for him, in accordance with his needs. In our case it’s a center of aesthetics, which more than, that it interests for him to bring all the booklet of customers, associated centers, suppliers … in more of being able to make the bills corresponding to the centers associates, to be able to calculate in the moment that in the worker it interests for him, the incomes carried out during a period of determinate time and to be able to bring an updated agenda of the two centers, where all visits that there are in a day are shown. In order to carry out the program, they have been carried out through two applications, and connecting them in a data base. On the one hand we have an application implemented with C++, finally for the other one, a web page with PHP, as a managing system of data base we use the MySQL Server. The program made with C++, consists of all the part of entry and modifications of information, in this part only and the autonomous worker can access, since it is the only person that he can make this work. In the web page, any person can access on it if he have an user name and a password. Through the web page you can do any type of consulting can be made, to make all the control of the agendas, to carry out all the subject of invoicing and incomes, and as an exception the entry of customers datum, since it has to be able to be carried out in any moment and place. For finishing, we have the need to have a server, this has to be formed, for the data base, at the minimum. As the application with C++ and the data base have to be placed in the same place. Moreover, we need a web to have our page in the internet, to get this, we use a program called DynDNS, and it is used to convert a dynamic IP into a static IP and to convert a computer in a web server.
2007-10-16
Treballadors autònoms -- Programes d'ordinador
PHP (Llenguatge de programació)
C++ (Llenguatge de programació)
MySQL Server
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
73 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
trealu_a2007_sane_berta_gestio.pdf 1.951 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters