Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/2362

Implantació d'una plataforma informàtica en una entitat financera fusionada
Universitat de Vic. Escola Politècnica Superior. Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Els darrers anys han estat molt convulsos en el món financer. De tots és coneguda la crisi, immobiliària en un primer moment, i financera més tard. Reestructuracions, fusions, absorcions, intervencions i nacionalitzacions han estat a l’ordre del dia en el món de les entitats financeres els últims 3 anys. El mapa financer ha passat de més de 50 entitats a poc menys de 10 en tan sols 3 anys. Els departaments de tecnologia de bancs i caixes no han estat aliens a aquests moviments. Tot i estar relativament al marge del negoci financer de l’entitat, cada fusió ha atorgat un paper protagonista a tota la plantilla informàtica. Ja que cada reestructuració ha suposat un gran esforç per integrar entitats molt diferents entre si en una de sola. Intentant que l’impacte a clients i a usuaris fos el menor possible. Caixa Manlleu és un exemple proper de la reestructuració del món financer, i ha protagonitzat, juntament amb Caixa Sabadell i Caixa Terrassa, la creació d’Unnim. Aquest cas real serà la base del treball. El projecte consisteix en la creació d’una plataforma informàtica per a la nova entitat resultant de la fusió. Una plataforma amb un doble objectiu: d’una banda, que reculli el millor de les tres plataformes d’origen i que compleixi tots els requestis que la nova entitat exigeix per tal que els usuaris puguin continuar fent les tasques diàries. I de l’altra, una plataforma que posi al dia i actualitzi tecnològicament l’entitat amb el mínim cost possible. Així doncs, cal analitzar per separat cadascuna de les 3 plataformes existents, inventariar les aplicacions comunes i les departamentals, així com les llicències de software vigents existents i no caducades. Decidir quines aplicacions es faran servir, si se’n poden aprofitar o si per contra en calen de noves. També cal analitzar quins equips informàtics (terminals) es necessitaran per tal de treure el màxim rendiment de la plataforma. Entre les conclusions obtingudes en el projecte, cal destacar els grans avantatges d’utilitzar aplicacions virtualitzades en lloc de les tradicionals aplicacions instal·lades físicament a cada terminal. Faciliten la feina i el manteniment, estalvien recursos i fan guanyar temps. A més a més s’aconsegueix una plataforma àgil, lleugera i ràpida. Recent years have been very turbulent in the financial world. Everybody is aware of the deep crisis that we are going through, real estate first and financial later. Restructurings, mergers, takeovers, interventions and nationalizations have become very common in the world of banks for the last 3 years. During this time, the financial map has gone from more than 50 institutions to less than 10 in just 3 years. The IT departments of banks have not been immune to these movements. Despite being relatively outside of the financial business, each merger has given a leading role to all IT staff, since each restructuring has involved a big effort in order to integrate different organizations into a single one, aiming for the impact on customers and users to be as little as possible. Caixa Manlleu is a close example of the restructuration of the financial world, joining Caixa Sabadell and Caixa Terrassa, to create Unnim. This real case will be the basis of the work. The aim of this project is the development of a computing platform for the new merged bank. A platform with a dual purpose, firstly to collect the best of the three original platforms in order to meet all the requirements of the new bank. In other words, users have to be able to keep on doing their daily tasks. Secondly, to technologically update and upgrade the organization at a cost as low as possible. So, we must analyze separately each of the three current platforms, to outline all common and departmental applications and also to list the current and not expired software licenses. Then we have to decide which applications will be used and whether we can make use of any of them or not. Finally, we must also analyze what computer equipment will be necessary in order to make the most of the platform. Among the conclusions reached in the project, we would like to highlight the great advantages of using virtualised applications rather than traditional local installations. As a result, maintenance work becomes easier and allows us to save time and resources for the bank. In addition, a flexible, light and fast platform is achieved. Director/a: Jordi Surinyac Albareda
Entitats financeres -- Informàtica
Aquest document està subjecte a aquesta llicència Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
trealu_a2013_juvanteny_jordi_implantacio.pdf 5.263 MB application/pdf Vista/Abrir

Mostrar el registro completo del ítem