Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10854/2333

Anàlisi del coneixement, de l'actitud i de l'ús que fan els cuidadors informals dels malalts d' Alzheimer en el domicili, de les contencions mecàniques i farmacològiques
Deutú Colom, Maragda
Universitat de Vic. Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar
L’objectiu d’aquest estudi consisteix en saber quins coneixements posseeixen, quines actituds i quin ús fan els cuidadors informals de persones diagnosticades d’Alzheimer en el domicili, de les contencions mecàniques i farmacològiques. Aquest projecte es tracta d’un disseny exploratori, descriptiu i transversal. Per a realitzar-lo es prendrà com a mostra a cuidadors principals informals, que tinguin al seu càrrec persones diagnosticades d’Alzheimer que siguin usuàries de l’atenció primària dels serveis sanitaris públics, de la província de Barcelona. L’estudi integrarà dues fases: la primera consistirà en realitzar una prova pilot a un nombre reduït de persones que servirà per avaluar i perfeccionar l’eina de la recollida de dades (els instruments a emprar seran una enquesta d’elaboració pròpia i entrevistes) i la segona consistirà en efectuar la recollida de dades a partir de l’enquesta modificada i validada en la fase anterior. En la fase pilot es realitzarà l’anàlisi de les dades a través de la tècnica coneguda com <> i en la fase següent, s’utilitzarà el paquet estadístic SPSS versió 21.0.0.
The aim of this study is to find out what kind of knowledge, which attitudes and how the informal caregivers of people diagnosed with Alzheimer at home use physical and chemical restraints. This project is an exploratory, descriptive and cross-selectional design. To carry it out the main informal caregivers, who have people with Alzheimer on their charge and these people must be primary attention users of the Health Service, in Barcelona.The study integrates two phases: the first consists of carrying out a pilot test in a small group of people that is going to evaluate and improve the data collection tool (a selfmade questionnaire and interviews are going to be the instruments used) and the second consists of collecting data from the questionnaire modified and validated in the previous phase. In the pilot phase, some information analysis will be carried out through the technique known as “the content analysis” and in the following phase, the statistic Package SPSS 21.0.0 version will be used.
Curs 2012-2013
05-2013
Alzheimer, Malaltia d'
Cuidadors
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons:
54 p.
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
trealu_a2013_deutu_maragda_analisi_coneixement.pdf 308.2 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem