Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10459.1/56626

Estudi dels efectes del processat del gra de blat de moro sobre els paràmetres productius i de qualitat de la llet d’un ramat de cabres de raça alpina
Gómez Guerra, Mònica
Maynegre Santaulària, Jordi; Universitat de Lleida. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
El present estudi en cabres lleteres de raça Alpina ha tingut com a objectiu principal avaluar les diferències en la producció i qualitat de la llet entre un lot d’animals alimentat amb gra de blat de moro sencer vers un lot alimentat amb gra de blat de moro aixafat. Els animals participants en l’estudi van ser dividits en dos lots homogenis de 134 cabres, prèviament aleatoritzades segons la producció de llet, el dies en lactació i el número de part. Es va estudiar la producció de llet, la qualitat de la llet (proteïna, greix, lactosa, extracte sec magre i recompte de cèl·lules somàtiques) i la lignina àcid detergent present a les femtes i a tots els aliments. També es va controlar el menjar ofert vers el rebutjat i els paràmetres ambientals, concretament temperatura i humitat relativa. L’anàlisi estadístic es va realitzar mitjançant el model MIXED de SAS per a les mesures repetides i el Model Tuckey per a les mesures no repetides. Els resultats obtinguts, a diferència del que era esperable inicialment, han resultat millors i estadísticament significatius en el lot alimentat amb gra de blat de moro sencer per a les variables producció de llet (Pr < 0,0001), lactosa a la llet (Pr < 0,0001) i extracte sec magre de la llet (Pr < 0,0001). En canvi, pel que fa al recompte de cèl·lules somàtiques (Pr < 0,0001) i la variable taxa de greix a la llet (Pr < 0,0258), els resultats han estat estadísticament significatius en el lot alimentat amb gra de blat de moro aixafat. No s’han trobat diferències significatives entre lots pel que fa a la taxa de proteïna a la llet. Finalment, s’han estudiat econòmicament les diferències observades entre els dos lots, concloent que el lot alimentat amb gra de blat de moro sencer obté millors resultats econòmics.
El presente estudio en cabras lecheras de la raza Alpina ha tenido como objetivo principal evaluar las diferencias en la producción y calidad de la leche entre un lote de animales alimentado con grano de maíz entero respecto un lote alimentado con grano de maíz aplastado. Los animales participantes en el estudio fueron divididos en dos lotes homogéneos de 134 cabras, previamente aleatorizados según la producción de leche, los días en lactación y el número de parto. Se estudio la producción de leche, la calidad de la leche (proteína, grasa, lactosa, extracto seco magro y recuento de células somáticas) y la lignina ácido detergente presente a las heces y a todos los alimentos. También se controló la comida ofertada respecto la rechazada y los parámetros ambientales, concretamente temperatura y humedad relativa. El análisis estadístico se realizo mediante el modelo MIXED de SAS para medidas repetidas y el Model Tuckey para las medidas no repetidas. Los resultados obtenidos, a diferencia de lo que era esperado inicialmente, han resultado mejores y estadísticamente significativos en el lote alimentado con el grano de maíz entero para las variables producción de leche (Pr < 0,0001), lactosa a la leche (Pr < 0,0001) y extracto seco magro (Pr < 0,0001). En cambio, el recuento de células somáticas (Pr < 0,0001) y la variable tasa de grasa a la leche (Pr < 0,0258), los resultados han sido estadísticamente significativos en el lote alimentado con el grano de maíz aplastado (Pr < 0,0258). No se han encontrado diferencias significativas entre lotes respecto a la tasa de proteína a la leche. Finalmente, se han estudiado económicamente las diferencias observadas entre los dos lotes, concluyendo que el lote alimentado con grano de maíz entero obtiene mejores resultados económicos.
The present study in Alpine dairy goats’ breed has as main objective evaluating the differences in the production and quality of milk from animals fed on whole maize grain towards a crushed maize grain. The animal study participants were divided into two homogeneous batches of 134 goats, as previously randomized producing milk, day in lactation and parity. We studied the production of milk, milk quality (protein, fat, lactose, dry and somatic cell count) and acid detergent lignin present in all foods and feces. We also controlled food offered towards declined and environmental parameters, particularly temperature and relative humidity. Statistical analysis was performed using MIXED of SAS for repeated measures and Model Tuckey for not repeated measures. The obtained results, in contrast to what was initially expected, have been better and more statistically significant in the batch fed whole maize grain to milk production variables (Pr < 0,0001), milk lactose (Pr < 0,0001) and lean dry milk (Pr < 0,0001). However, regarding the somatic cell count (Pr < 0,0001) and the variable rate of milk fat (Pr < 0,0258), the results were statistically significant in the batch fed crushed maize grain. No significant differences were found between batches respect to the rate of protein in milk. Finally, we have studied the economic differences between the two batches, concluding that the batch fed whole maize grain obtain better economic results.
09-2014
Cabrum de llet
alimentació
gra de blat de moro
processat
digestibilitat
Cabres--Producció lletera
Cabres--Races
Cabres--Alimentació
Blat de moro
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/
cc-by-nc-nd
69 p.
bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
mgómezg1.pdf 2.110 MB PDF
mgómezg2.pdf 760.0 KB PDF

Mostrar el registro completo del ítem