Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10459.1/48776

Auditoria energètica d'un edifici aïllat destinat a escola pública de primària i disseny de l'instal·lació de calefacció i ACS amb plaques solars tèrmiques
Coll Llovera, Víctor
Grau Lanau, Ramon; Universitat de Lleida. Escola Politècnica Superior
Aquest projecte pretén redissenyar l'instal∙lació de calefacció i aigua calenta sanitària d'un edifici aïllat destinat a escola pública. Es descriurà l'instal∙lació implantada actualment a l'edifici així com tots els tancaments i particions interiors especificant totes les característiques i si compleixen amb el CTE. Posteriorment es farà un estudi i comparació de la majoria de sistemes de calefacció considerant els diferents aspectes com el cost, manteniment, contaminació, eficiència energètica i seguretat per determinar quin d'aquest és el més idoni per aquest tipus d'edifici. S'escollirà el que millors característiques presenti i es durà a terme el dimensionat i disseny de la nova instal∙lació, fent el càlcul exhaustiu de les càrregues tèrmiques de cada local així com de l'edifici en la seva totalitat per a un bon dimensionament del sistema de calefacció. Posteriorment es determinaran les necessitats d'ACS i càlcul del sistema solar ajustant‐se a dites necessitats intentant que el conjunt de l'instal∙lació sigui el més econòmica, eficient i respectuós amb l'ambient possible. Al no haver circuit de calefacció existent, es dissenyarà un circuit de canonades d'aigua. Finalment es descriurà acuradament l'instal∙lació escollida de calefacció i ACS, amb suport dels respectius plànols i s'elaborarà el pressupost, fent un estudi de viabilitat i elaborant el certificat d'eficiència energètica. Aquest projecte no inclou l'instal∙lació elèctrica ni es realitzarà el sistema de climatització a l'estiu de l'edifici. Tota l'instal∙lació i càlculs es duran a terme respectant les normatives vigents.
06-2015
Calefacció
Auditoria energètica
Càrregues tèrmiques
Col·lectors solars
Biomassa
Auditoria energètica
Calefacció -- Instal·lacions
Biomassa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
cc-by-nc-nd
395 p.
bachelorThesis
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato
vcollll.pdf 12.03 MB PDF

Mostrar el registro completo del ítem