To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10459.1/47712

Disseny i validació d’una guia interactiva per a hipertensos mitjançant el mètode Delphi i entrevistes a pacients
Espigares Tribó, Gemma
Guitard Sein-Echaluce, Ma. Luisa; Universitat de Lleida. Facultat d'Infermeria
INTRODUCCIÓ: Els usuaris del sistema sanitari reben una gran quantitat de guies i tríptics d’educació per a la salut. L’eficàcia i la qualitat en la comunicació dels missatges de salut impulsa la producció de materials de suport (guia) que hagin estat sotmesos a processos de validació, per tal de millorar-ne la seva llegibilitat. OBJECTIU: Dissenyar i validar una guia per a pacients per duu a terme una intervenció infermera per a millorar i mantenir l’activitat física en hipertensos, mitjançant tècniques quanti-qualitatives. METDOLOGIA: El disseny de la guia s’ha realitzat mitjançant un panell Delphi amb 15 experts i 9 entrevistes a pacients amb hipertensió, entre gener i maig de 2014 a la Unitat d’Hipertensió de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. Un grup de 6 experts han format el grup assessor (experts en HTA, AF i metodologia). L’anàlisi de les entrevistes i les observacions s’ha realitzat amb el programa OPEN CODE 3,6. L’anàlisi estadístic del Delphi s’ha realitzat mitjançant l’índex de validesa del contingut (IVC), probabilitat d’acord per atzar (Pa) i coeficient de Kappa modificat (k*). Per a la validació s’han utilitzat 2 qüestionaris (BIDS i SAM) i un programa informàtic (INFELSZ). La validesa en el Delphi s’assegura amb la idoneïtat dels panelistes, l’anonimat entre els experts, el feedback controlat i les 3 rondes del panell; en el cas de les entrevistes mitjançant un reclutament aleatori superior al necessari i l’opinió d’almenys 2 pacients de cadascun dels perfils definits. RESULTATS: La “Guia interactiva per a pacients: Hipertensió i Activitat Física” conté 52 pàgines validada per experts i pacients de forma quanti-qualitativa. El temps dedicat pels 15 experts en la validació ha estat de 3077’, aproximadament 1h per expert i ronda. Les característiques han anat canviant en funció de la opinió recollida fins que totes tenien una puntuació satisfactòria o molt satisfactòria a la valoració (3 i 4 de l’escala Likert). Les mitjanes dels estadístics són: l’IVC = 0,924, Pa=0,002 i k*=0,926. Els indicadors amb k* superior a 0,929 han estat inclosos directament i la resta han estat revisats. Els 8 indicadors han obtingut una valoració excel·lent en la versió final. El resultat de l’Escala BIDS és del 95,71% de validesa (67/70), l’escala SAM 93,18% d’efectivitat (41/44) que correspon a un material de qualitat superior i l’índex INFLESZ obté una puntuació de 67 punts, essent un document de fàcil lectura. Experts i pacients coincideixen en l’atracció, comprensió, identificació, acceptació i inducció a l’acció de la guia (96% dels casos en els experts i 88% en els pacients). DISCUSSIÓ: La opinió d’experts i pacients en el procés de disseny i validació de la guia ha estat molt favorable, igual que en estudis similars com els de Barrio, Salazar et al, Moura o Diaz. Estudis similars obtenen puntuacions en l’índex INFELSZ d’entre 37,9 les revistes científiques i 84,64 els còmics. BIDS i SAM són dos instruments molt útils, però que no estan validats al nostre context; a diferència de INFLESZ. CONCLUSIÓ: Es constata la necessitat d’utilitzar mètodes de validació quanti-qualitativa per al disseny i validació de materials d’educació per a la salut de la població, que en milloren la seva llegibilitat i comprensió. La versió final de la guia serà utilitzada en un assaig clínic aleatoritzat amb 1024 pacients hipertensos a HUAV Lleida on es podran analitzar les propietat clinimètriques (validesa i fiabilitat) i la eficiència econòmica (costefectivitat).
2014
Hipertensió
Delphi
Activitat física
Educació per a la salut
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
cc-by-nc-nd
105 p.
masterThesis
         

Full text files in this document

Files Size Format
gespigarest.pdf 1.882 MB PDF

Show full item record

 

Coordination

 

Supporters