Para acceder a los documentos con el texto completo, por favor, siga el siguiente enlace: http://hdl.handle.net/10459.1/46403

Els jocs i esports tradicionals a Europa: entre la tradició i la modernitat
Lavega i Burgués, Pere; Lagardera Otero, Francisco; Molina, Fidel; Planas i Anzano, Antoni; Costes i Rodríguez, Antoni; Sáez de Ocáriz Granja, Unai
El joc és un element bàsic de socialització: és una creació cultural en el marc d’una societat determinada. La visió contextualitzada de qualsevol joc tradicional ha de considerar les propietats que caracteritzen la seva lògica interna, i també les condicions socioculturals i els significats simbòlics que -li atribueixen els seus protagonistes (lògica externa). En aquesta investigació es fa un inventari i una anàlisi de la lògica interna i la lògica externa dels jocs tradicionals d’adults que es practiquen actualment a 11 regions europees. Entre les conclusions més rellevants cal destacar que hi ha un gran repertori de jocs psicomotors i sociomotors. Es tracta de jocs amb un alt component competitiu, en els quals es distingeixen vencedors i perdedors. Els grups són bàsicament masculins i mixtos i sense la presència d’un líder o capità, excepte a les regions més esportivitzades, on sí que apareix aquesta figura. Observem que moltes d’aquestes pràctiques s’estan transformant en esports (regionals), sobretot les que són protagonitzades pel gènere masculí. En resum, aquesta investigació aporta dades molt rellevants per a comprendre la naturalesa de la cultura lúdica tradicional europea.
Playful activities are a basic element of socialization: they are cultural creations in the context of a society. The contextual vision of traditional games must consider the properties of their internal logic, as well as the social-cultural conditions and the symbolic meanings attributed by their players (external logic). In this research, an inventory and analyses of internal logic and external logic of adult traditional games from 11 European regions is done. Among the most important conclusions, it must highlight that there are a long sample of psychomotor and sociomotor games. Traditional games are mainly competitive activities, which differentiate winners and losers. The groups of players are mostly masculine and mixed, and without a leader or captain, except in sportive regions in which this role appears very often. Many of these traditional games are becoming regional sports, mainly when they are played by masculine people. The research shows important data to understand better the nature of European traditional playful culture.
2006
Joc tradicional
Societat
Praxiologia motriu
Europa
Esports -- Aspectes sociològics
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
cc-by-nc-nd, (c) Lavega et al., 2006
article
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
         

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista
012984.pdf 2.456 MB application/pdf Vista/Abrir

Documentos con el texto completo de este documento

Ficheros Tamaño Formato Vista

Mostrar el registro completo del ítem

Documentos relacionados

Otros documentos del mismo autor/a