To access the full text documents, please follow this link: http://hdl.handle.net/10459.1/31349

Revegetació de talussos d'una explotació carbonífera mitjançant materials de rebuig
Bosch i Serra, Àngela D.; Poch, Rosa M.
En aquest treball s'avalua la rehabilitació dels talussos d'una explotació minera carbonífera utilitzant materials de rebuig de la pròpia explotació i provinents d'activitats ramaderes (purins de porc) o urbanes (llots de depuradora), en un ambient àrid del Baix Segre. Les variables analitzades foren el tipus i recobriment vegetals, la penetromia i la salinitat del substrat, i la salinitat, els nitrats i els sediments dels efluents. Els resultats indiquen que és possible rehabilitar els runams en aquests medis, assolint recobriments vegetals fins al 50 % sense que se'n derivin efectes ambientals negatius importants. Taxes altes puntuals d'erosió poden controlar-se amb un disseny adient dels talussos. L'aplicació superficial de purí no té efectes antiencrostants. La moderada salinitat dels substrats condiciona l'establiment de vegetació halòfila.
En este trabajo se evalúa la rehabilitación de los taludes de una explotación minera carbonífera utilizando materiales de rechazo de la propia explotación y procedentes de actividades ganaderas (purines de cerdo) o urbanas (barros de depuradora), en un ambiente árido del Baix Segre (Cataluña). Las variables analizadas fueron el tipo y recubrimiento vegetal, la penetromía y la salinidad del sustrato, la salinidad, los nitratos y los sedimentos de los afluentes. Los resultados indican que es posible rehabilitar los escombros en estos medios, alcanzando recubrimientos vegetales hasta el 50 % sin que deriven efectos ambientales negativos importantes. Tasas puntuales elevadas de erosión pueden controlarse con un diseño de los taludes. La aplicación superficial de purines no tiene efectos antiapelmazantes. La moderada salinidad de los sustratos condiciona el establecimiento de vegetación halófila.
The objective of this work is the assessment of coal mine restoration using refuse materials from the mine, pig slurry and sewage sludge, under an arid environment located in the Baix Segre (Catalonia). The studied variables were vegetation type and cover; penetration resistance and salinity of the substrate, and salinity, nitrates and sediments of the effluents. The results indicate that the soil and vegetation restoration is possible without important negative environmental impacts. Sporadical high erosion taxes can be controlled by means of a suitable slope design. The surface application of pig slurry does not have any effect against crusting. The moderate salinity of the substrate affects the establishment of an halophite vegetation.
2004
Rehabilitació de sòls
Mineria de carbó
Purins de porc
Fangs de depuradora
Sòls -- Restauració
Recuperació de terres - Baix Segre
Llots de depuradora
Carbó
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
open access
cc-by-nc-nd, (c) Bosch, Poch, 2004
article
Institució Catalana d’Estudis Agraris
         

Full text files in this document

Files Size Format View
6063-6062-1-PB.pdf 332.3 KB application/pdf View/Open

Full text files in this document

Files Size Format View

Show full item record

Related documents

Other documents of the same author

 

Coordination

 

Supporters